Zvolte si typ nemovitosti

DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI OD 1.1.2021

DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI OD 1.1.2021

NOVELA ZÁKONA č. 586/1992 SB., o daních z příjmu
Konkrétně se na prodej nemovitosti a převod družstevního podílu vztahují: - § 4 písm. b)
Lhůta pro osvobození od daně z příjmů se prodloužila z 5 na 10 let.

  • § 4 písm. v)

Byla odstraněna možnost osvobození od daně z příjmu, pokud byl příjem z prodeje nemovitosti nebo družstevního bytu použit na vlastní bytovou potřebu ve lhůtě 1 rok před prodejem. Současně byl zrušen i limit pro použití příjmu do 1 roku od prodeje. Možnost osvobození příjmu z prodeje při použití peněz na vlastní bytovou potřebu tedy zůstala zachována a nově není pro použití příjmu stanovena žádná lhůta.

Vlastník nemovitosti, který nemovitost nabyl do 31.12.2020 (tzn. podal do tohoto data návrh na vklad do katastru nemovitostí, protože k tomuto dni nabývá vlastnické právo), může nemovitost se ziskem prodat po 5 letech od nabytí a je osvobozen od daně z příjmu.

Dosavadní lhůta 5 let se vztahuje na všechny stávající vlastníky nemovitosti a na 10 let se jim neprodlužuje!

Ten, kdo nemovitost nabude od 1.1.2021, bude od daně z příjmu osvobozen až po 10 letech držení.

A osvobození po 2 letech bydlení platí?"

Ano. § 4, bod 1 a) zákona o daních z příjmu platí nadále beze změny.

Osvobozen je od daně ten, kdo měl bezprostředně před prodejem v nemovitosti bydliště po dobu 2 let. Ale nejasnosti panují i okolo tohoto ustanovení zákona.

Pro tuto lhůtu není podstatná doba vlastnictví. Osvobozen bude například i poplatník, který koupil byt, kde byl v nájmu 3 roky a 2 měsíce po nabytí do vlastnictví ho prodal.

Nejasnosti bývají i ohledně termínu „bydliště“. Tento termín neznamená trvalý pobyt nahlášený na příslušné ohlašovně. Znamená, že poplatník nemovitost užíval k bydlení. Oficiální místo trvalého pobytu mohl mít na zcela odlišné adrese. Bydliště však na výzvu finančního úřadu musí doložit, například platbou elektřiny, plynu, internetu atd.

Pro finanční úřad je podstatný termín „bezprostředně“. Pokud se vlastník odstěhuje a nemovitost prodá až po nějaké době, osvobození se na něj nevztahuje.

Zpět na Aktuality